Summering 2019

Inlandsbanefestivalen 2019 är över. Ett fantastiskt år och upplaga av Inlandsbanefestivalen har fört oss till nya och gamla platser, till nya och gamla vänner och vi har manifesterat ett levande kulturarv. Detta år genomfördes ett av de starkaste åren i den ambulerande festivalens historia. Hela 18 turnéstopp på 18 orter i 16 kommuner, en turné som spänner över 5 län.

Totalt genomfördes i år 82 programpunkter på de 18 turnéstoppen och artisterna har färdats hundratals mil längs rälsen av den anrika Inlandsbanan. I huvudsak genomfördes årets turné i juni månad. I år var det övergripande temat ”Kultur i rörelse” och lyfte perspektivet kulturarv och betydelsen av ett vitalt kulturliv i glesbygd, samtidigt som vi adderade en dimension av Nordiska gästspel, med sikte på hur festivalen kan utvecklas framöver.

Totalt i årets upplaga av Inlandsbanefestivalen medverkade 99 personer i väldigt blandade åldrar, den yngsta strax under 10 år samt den äldsta nästan 90 år! Årets turné hade rum för många unga förmågor (32% under 26 år) men en bra balans av alla åldersspann. Festivalen har även haft ett medvetet starkt jämställdhetsarbete och totalt medverkade 63% kvinnor på scen och 55% av akterna hade kvinnliga frontfigurer. Ungefär 8% av artisterna var invandrare eller hade invandrarbakgrund och bland artisterna fanns även flera med olika funktionsvariationer.

Festivalen har även stärkt ett professionellt utbud av artister och även här med ett jämställdhetsperspektiv, även här med 55% kvinnligt frontade akter. Vi fortsatte även att inkludera ny och normbrytande kultur, subkulturer, samt balanserade upp majoriteten musikakter med andra kulturformer.

En stor del av artisterna var lokala men varje turnéstopp hade också gäster som var inresande från region och riks, samt för vissa orter även internationella gästspel. Tack vare stöd från kommuner, landsting/regioner, Kulturrådet och samverkansparter kunde vi genomföra årets upplaga av Inlandsbanefestivalen och på flera orter blev det också nya publikrekord. Förankring på orten hos lokala samarbetspartners, eldsjälar och hos besökarna har fortsatt att stärkas och i synnerhet mindre orter har uttryckt att det är en av årets viktigaste händelser inom kulturområdet.

Alla datum 2019: http://inlandsbanefestival.se/datum-2019/

Alla artister 2019: http://inlandsbanefestival.se/category/artister-2019/

Våra samarbetspartners m.m. 2019: http://inlandsbanefestival.se/arrangorer-2019/