Till artister

Till artister som vill medverka på Inlandsbanefestivalen

Detta är en liten ”lathund” till hur det går till att vara med på Inlandsbanefestivalen som artist. Vi har gjort den mest som en vägledning då många söker och vi märker att det finns ibland förväntningar som inte riktigt matchar vår verklighet. Läs gärna denna text innan ni ansöker om att få spela.

Hur får/kan man vara med?
Det finns förenklat sett två sätt att få spela på Inlandsbanefestivalen:
1 som lokal artist (framträder vid ett evenemang)
2 som turnérande artist (framträder vid flera evenemang och åker med rälsbussen)

1 Lokala artister
Inlandsbanefestivalen har ofta lokala arrangörsparter på orten där festivalen gör turnéstopp, vilka står för att arrangera det lokala evenemanget. Dessa parter kan vara allt från föreningar till enskilda personer till restauranger till hotell, o.s.v. Vi har som ambition att inkludera minst en lokal artist per turnéstopp om det är möjligt. Detta kan antingen ske genom att den lokala arrangören själv ordnar fram en artist (eller flera) av eget val och presenterar eller genom att vi som anordnar hela turnén centralt har en kontakt med en lokal förmåga som vill medverka. Vi beslutar om lokala artister i samråd med de respektive lokala arrangörerna.

Det betyder att vänder ni er till oss via hemsidan kommer vi tipsa de lokala arrangörerna om vi anser att ni fyller kriterierna för att kunna framträda. Vill ni maximera era chanser så vänd er till den lokala arrangören, det är dom som vi helst ser tar ansvaret för de lokala artisterna också då det kan leda till långsiktiga samarbeten och gynnar bygden. Vet ni inte vilken den lokala arrangören är kan det bero på att det antingen inte är klart eller i undantagsfall att det inte finns någon (med andra ord kan ni då bara vända er till oss centralt).

Varför lokala? Ja, dels tycker vi det är viktigt med att engagera kulturlivet lokalt. Vi har heller inte medel att betala för anslutningsresor, extra mat och boende (då blir det att likställa med en turnérnade artist, se punkt 2) utan vi kan ha kostnaderna rimliga för den lokala arrangören. Vi är alltid öppna för kreativa förslag från artister som inte finns på orten också.

Se även nedan kring teknik och genrer osv.

2 Turnérande artister
Dessa väljs ut av arrangören helt enkelt. Då Inlandsbanefestivalen drivs ideellt och med små medel innebär det att det är många kriterier en turnérande artist måste uppfylla.

* Vi vill att artisten har rätt attityd och värderingar. Med det menar vi att artisten är nere på jorden och också uppskattar att göra en turné med stopp i en liten by där det kan vara 20 personer som kommer, likaväl som att vi ibland stannar i större samhällen där flera hundra kan komma. Vi ser också gärna att artisten har ett glesbygdsperspektiv, att själva idén om att festivalen handlar om Inlandsbanan som en symbol för hur viktigt det är med ett levande inland. Vi ser också gärna att artisten är intresserad av kultur, av musik och att upptäcka såväl vad de olika platserna har för kulturhistoria som att möta modernare uttrycksformer och lokala artister.

* En mycket viktig del för festivalen är det sociala, att artisten kan fungera i grupp med andra artister, då mycket av tiden innebär resande, samarbete och att kunna hugga i lite själv också. Detta är inte en tungt finansierad typisk turné där vi har ett stort crew som bär grejjer och massor av pengar att ösa, tvärtom är det ett gräsrotsengagemang. Artisterna hjälper till med teknik eller kanske att laga dagens mat, att fota eller något annat nyttigt. Vi ser också att artisterna har ett intresse för samverkan med andra, att se de andras konserter, möta lokala förmågor och varför inte jamma ihop med de andra och göra ett samarbete i någon form?

* En annan viktig del är nätverkande och samarbete. Att få vara med på Inlandsbanefestivalen är att samverka med ideella arrangörer som också själva är utövare. Vi ser gärna att artisten i sin tur kan ge tillbaka från sina nätverk och samverka runt andra initiativ. Det är vanligt att artister som spelat på Inlandsbanan bjuder med andra artister på andra spelningar runtom i land och utomlands, något som också är en positiv effekt av mötet mellan människor.

Pengar då?
Ja, vi kan direkt säga att tillhör ni kategorin artister eller bokningsbolag som vill kränga på oss dyra gager så är det inte rätt forum. Vi har helt enkelt inte resurser till det och om inte landets kulturpolitik och fördelningen av medel förändras drastiskt kommer vi heller inte att ha det. Med det inte sagt att vi inte förstår värdet eller att värdera en artist, tvärtom kämpar vi för att just förutsättningarna ska bli bättre för artister, för arrangörer och för inlandets eldsjälar och publik. Vi vill ge artisterna skäligt betalt.

Vi utgår från att artisternas grundkostnader för att medverka ska täckas och vi sörjer för bra boende och vettig mat, att de som medverkar på professionell nivå också ska kunna uppbära adekvat ersättning. Vi vill därför gärna att ni ger rimliga erbjudanden och vi vill att artisten VILL spela på just Inlandsbanefestivalen. Det betyder mycket. Tillsammans brukar vi kunna finna ekonomiska lösningar som täcker de behov som finns och är artisten av den art att denne drar stor publik så är även gager ibland möjliga. Detta hänger ju ihop och ofta måste hänsyn till verkligheten tas. Som sagt är det inte stora orter vi stannar på och vi är noga med att det ska kännas lika bra för en arrangör i en by med 80 invånare som när vi stannar i en stad med 50 000+ invånare. Det är andan i Inlandsbanefestivalen.

Boende och mat?
Vi turnérar tillsammans. Ibland bor vi på hotell, ibland i stugbyar, ibland i hus och rum hemma hos. Allt beror på de olika förutsättningarna och ju mer en artist är villig att vara med på de villkoren, desto större chans att vi kan boka. Vi reser med rälsbussen och Inlandsbanan. Det betyder att man åker med lätt packning som man (i de flesta fall) själv bär till och från stationen och spelplatsen. Det betyder också att man passar tågtiderna.

Teknik?
Vi har med oss ljud, visst ljus och tekniker på turnén. Hur mycket teknik beror dels på budget och dels på behov. Vi försöker att ha bra teknik och service. Vi har dock en begränsad ljudrigg och antal monitorer, samt ingen backline i grund (det tar för mycket plats). Det betyder att artisten måste medha och ha plats för/kunna bära sina instrument. Det begränsar (tyvärr ibland) hur stora sättningar vi kan boka. En annan faktor är att många spelställen är relativt små vilket gör att för högljudda ensembler (tex med mycket förstärkare och akustiska trumset) inte går genomföra. Vi strävar efter att lösa alla problem och få med så brett utbud som möjligt men det är ingen lögn att påstå att vi ofta utgår från ett akustiskt baserat utbud, tex singer/songwriter-upplägg. Men vi har haft såväl metalband, rapgrupper som stora körer och dansgrupper med, så mycket är möjligt.

Genrer?
Vi är öppna för det mesta i musik och underhållningsväg. Vi har haft allt från tung metal till vispop, goth, folkmusik och till och med eldshower. Bredd och mångfald är viktigt.

Hur skickar vi in en ansökan?
Ni ansöker om att få vara med genom att skriva till oss via kontaktformuläret på hemsidan:
http://inlandsbanefestival.se/artister-intresseanmalan/

Var även beredda att ha en bra högupplöst bild på er om ni blir uttagna som är fri för oss att använda.

Svar på era ansökningar: Vi garanterar inte att alla får svar men vi försöker svara. Det kan ta tid att ge svar, så ha tålamod. Hör ni inget från oss på ett par månader, skriv gärna igen och kolla om er ansökan verkligen kom fram så kan vi bekräfta det om vi missat det.

TACK för att ni läst detta och hoppas vi ses!