Från bygd till bygd – Inlandsbanefestivalen 2016!

nyhet_koncept2016

Nu har planeringsarbetet för Inlandsbanefestivalen 2016 verkligen börjat! I år kommer vi att göra tre tydliga nedslag i de nordligaste länen (och vi välkomnar fler län och kommuner med intresseanmälan!) och vi kommer att arbeta under devisen ”Kultur skapar möten mellan människor”. Läs mer:

Vi fortsätter att utveckla Inlandsbanefestivalen med att 2016 sätta ett ännu tydligare fokus på att arbeta ännu närmare de lokala arrangörerna, förmågorna och publiken. Inlandsbanefestivalen har alltid handlat om mötet mellan människor, där kultur skapar gränsöverskridande möten och där vi ser vikten av infrastrukturer som levandegör bygderna i inlandet. Inlandsbanan och rälsen är en stark symbol för detta men festivalens själ handlar om människorna och mötet.

Resan är lika viktig som målet kan man säga och 2016 kommer Inlandsbanefestivalen att gå av stapeln i tre etapper som under sommaren kommer att utgå från de tre nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Vi kommer precis som alltid att utgå från att samverka med lokala arrangörer och vi gör ingen skillnad på små och stora orter, tvärtom vill vi helst nå ut så mycket som möjligt i de vackra glesbygderna. Vi kommer som alltid att arbeta nära kommuner och föreningsliv.

Vi kommer som alla år att ha artister med oss. I år kommer vi att ha tre kategorier:

  • lokala artister, där vissa också kan ges möjlighet att följa med på fler turnéstopp
  • artister från norrland som följer med på längre turné
  • gästande artister, ofta något lite mer känt namn som dyker upp

Inlandsbanefestivalen 2016 kommer att gå från län till län och från bygd till bygd och vi hoppas få nöjet att besöka många orter och möta många människor på resan tillsammans.