Alla turnéstopp klara!


2023 är ett rekordår i antal turnésstopp! Hela 22 stycken i 6 län! Tack vare olika stöd, fantastiska lokala arrangörer, medverkande och samverkansparter är denna otroliga resa möjlig! Tack till er alla – ni vet vilka ni är! Inlandsbanefestivalen är inne på sitt 16:e år och är om möjligt större än någonsin. Vi hoppas kunna fortsätta denna tradition framåt – men det är bara möjligt om vi gör det tillsammans.