Summering 2018

Det elfte året av Inlandsbanefestivalen gick under temat ”Håll ihop! – samverkan i glesbygden”, ett tema som verkligen visade på festivalens kärnvärden, samarbete och betydelsen av mötet mellan människor, betydelsen av kulturliv, upplevelser och kulturverksamhet i glesbygd. Det blev ännu ett fantastiskt år i festivalens historia med hela 14 turnéstopp i 12 kommuner och 3 län! Festivalstoppen gästades som alltid av såväl etablerade som nya förmågor i olika genrer. I år fanns bland andra svensktoppskungen Carl Erik Thörn med Adorena Thörn med, ackompanjerad av Kalle Åmark från Rockfolket, samt nya stjärnskottet Mi von Ahn. Andra nykomlingar var duon Faughter, Fanny Lundmark, Marie Nordman och Frida Selander. Återvände till festivalen gjorde bland andra Kristian Anttila och Eddie Wheeler.

Som alltid bygger festivalen på ett stort antal samarbetspartners och stödgivare som tillsammans möjliggör att detta kan gå av stapeln. Vi samarbetar övergripande med flera regionala producenter och med lokala arrangörer på de olika turnéstoppen. Inlandsbanefestivalen arbetar starkt med jämställdhet och i år hade vi 50% kvinnor bland årets artister, 47 % män och 3% av annan könsidentitet. C:a 20% av utövarna tillhörde minoriteter. Åldersspannet var fantastiskt med artister där den yngsta var 10 år och den äldsta 78 år, spridningen ca 25% under 26, 35% i åldrarna 26-35 och resten över 40. Tack vare stöd från Region Norrbotten kunde vi även göra en särskild satsning inom området tillgänglighet där vi kunde förstärka förutsättningarna och få med 2 akter med funktionsvariationer på turnén.

Alla datum 2018: http://inlandsbanefestival.se/datum-2018/

Alla artister 2018: http://inlandsbanefestival.se/category/artister-2018/

Våra samarbetspartners m.m. 2018: http://inlandsbanefestival.se/arrangorer-2018/