Tillgänglighet

Inlandsbanefestivalen arbetar för att i största möjliga mån vara en tillgänglig festival.

Varje spelställe och lokal arrangör har sina respektive förutsättningar. Då vi turnérar i första hand på mindre orter och ofta använder oss av exempelvis gamla bygdegårdar och folkets hus kan tillgänglighetsanpassningar vara på olika nivåer beroende på ort.

Kontakta gärna oss via kontaktformuläret på denna sida (i god tid helst) om du har frågor om tillgänglighet eller särskilda behov så kan vi i största möjliga mån försöka arbeta för att möta de behov som finns.