Tack för 2016!

kollage2016 IB
Ett stort TACK till alla som bidragit, medverkat och stöttat årets upplaga av Inlandsbanefestivalen! Nästa år väntar vårt 10-årsjubileum!

Särskilt glada är vi att samtliga kommuner (utom en) har bidragit till årets festival och 3 regioner/landsting har bidragit till utvecklingen av innehållet. Vi tackar även Inlandsbanan och Kontaktnätet Norra Norrland samt våra andra partners för deras stöd. Allra mest vill vi tacka alla lokala arrangörer som ställt upp och gjort detta möjligt. Utan er alla skulle vi inte ha någon Inlandsbanefestival!

Vi som samordnat i år är som alltid kulturföreningen Inlandskult (Arvidsjaur) och i år har vi haft med Kulturens, KF Kretsen (Umeå) och KF Sub (Östersund) som övergripande partners. Slutligen ett stort tack till vår slitvarg Kalle Flodin från Sovereign Productions som levererat ljud och ljuslösningar till oss.

Spännande är också vårt samarbete med arvsfondsprojektet Välja Vinkel som gett oss perspektiv på tillgänglighet.

Se även en lite mer utförlig summering på:
http://inlandsbanefestival.se/summering-2016/