2018 – planera nu!

Planeringen har redan påbörjats smått inför Inlandsbanefestivalen 2018! Tanken med det 11:e året är att försöka ta festivalen ytterligare ett steg framåt i utvecklingen, men för att göra det behöver vi ER hjälp! Inlandsbanan bygger på en ideell grund och drivkraft, en idé om samverkan och nätverk och ni kommer tillsammans med oss att forma innehållet.

Vad avgör turnéplanen?
Många undrar vilka faktorer som avgör att Inlandsbanefestivalen kan komma till orten. Svaret är inte alls helt enkelt då det är väldigt många faktorer som samspelar för att göra det hela möjligt. Det kan handla om exempelvis när artister är tillgängliga, när lokaler går boka, vad som händer på orten, om det går att logistiskt knyta samman med transporter o.s.v. Vi lägger varje år ett ganska komplext pussel av resor, boende, teknik, lokaler, marknadsföring, kontakter, artistbokning, m.m. Något som kanske är uppenbart är också att orten bör ha en nära anknytning till Inlandsbanans sträckning.

Sen ska man komma ihåg att även om festivalen är ideell så måste det finnas ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra ett arrangemang med fri entré, vilket gör att stöd från kommuner och län, lokala partners mm är oerhört betydelsefullt. Men det vi framför allt märker är att det är en oerhörd fördel om det finns en lokal arrangörspart som vill vara med och ta ansvar och hjälpa till med att skapa förutsättningar på orten.

Man kan helt enkelt sammanfatta det så här:
* en ort som finns inom festivalens turnéområde
* en lokal arrangörspart vill vara med och hjälpa till
* där kommunen är villiga att stötta
* där vi har en för arrangemanget lämplig lokal
* där vi får hjälp med lokal marknadsföring
* där det går lösa boende och mat på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt

Det är en ort som har stor chans att kunna vara med i turnéplanen!

Vi behöver hjälp med:
* Att arrangera på de olika orterna. Det lokala arrangörsskapet innefattar att ta ansvar för att festivalen har en lokal/plats med scen när vi kommer till orten. Det behövs tillstånd, el och annat som gör arrangemanget möjligt. Vi behöver också hjälp med resor, mat och boende beroende på omfattningen.

* Att hjälpa oss finansiera festivalen. Vi har ambitionen att försöka hålla festivalen med fri entré så långt det är möjligt. Då vi är ett turnérande sällskap måste vi även hitta medel för att finansiera de kostnader som finns för artister, teknik, produktionen, anslutningsresor och uppehälle utöver de lokala arrangörernas insatser. Sponsorer, bidragsgivare och idéer är varmt välkomna. Vi söker centralt medel från kommuner och landsting, men det behövs insatser utöver detta som möjliggör allt och lokala arrangörer att samarbeta med.

* Att göra marknadsföring. Vi har inga stora budgetar (läs i princip inget alls) för att marknadsföra festivalen med stora annonskampanjer och sådant. Det mesta bygger på affischer, sociala media (facebooksidan mm) och det viktiga ”word of mouth”, alltså att man tipsar sina vänner och bekanta, bjuder in bygden. Det finns få kampanjer som slår det och det kan de flesta bidra med. Om alla besökare i år tar med varsin vän nästa år så har vi dubblat publiken!

* Volontärer. När vi kommer till en plats är det alltid bra med hjälp, gärna någon som gjort det förut eller har erfarenhet från andra arrangemang. Allt från att fixa mat, ärenden till att bygga upp ljudet kan vi behöva hjälp med, så tveka inte att anmäla er. Vänd er främst till er lokala arrangör och be att få hjälpa festivalen när den kommer till er ort.

Vill ni arrangera på er ort?
Kontakta oss!

Vill ni framträda?
Artister som vill framträda, läs här: http://inlandsbanefestival.se/till-artister/

TACK för ert engagemang!