Peppkollo

Peppkollo kommer vara en del av årets Inlandsbanefestival. Peppkollo startades av Evelina, Sandra och Malin när de träffades i Lycksele. Evelina pluggar ljudteknik och är aktiv som arrangör för Popkollo. Sandra pluggar folkmusik, spelar i flera olika konstellationer och har ett band som heter Våtmark. Malin pluggar teater och har gjort flera jobb som frilansande skådespelare.

I samband med Inlandsbanefestivalen kommer Peppkollo att arrangera tre stycken endags-workshops där unga i åldrarna 10-15 år får möjligheten att testa på musik och teater. Deltagarna kommer därefter att få framträda under tre turnéstopp på årets Inlandsbanefestival!


Lär mer här:
http://inlandsbanefestival.se/peppkollo/
samt på:
https://www.facebook.com/peppkollo/

Workshops presenteras i samarbete med Inlandsbanefestivalen, KF Kretsen, Kulturens, och med stöd från Region Västerbotten.